Grapa Scurta cu Discuri cu Cadrul Fix

Seria TerraDisc pro TR tractat

Vogel Noot - Grapa Scurta cu Discuri VN Terradisc pro TR

Grapa Scurta cu Discuri VN Terradisc pro tractat

Specificatii Tehnice Grapa Scurta cu Discuri VN Terradisc pro tractat

Model Latime
lucru
Nr discuri Greutate (kg)
TerraDisc pro 300 TR tractat 3,00 24 1640
TerraDisc pro 350 TR tractat 3,50 28 1830
TerraDisc pro 400 TR tractat 4,00 32 2020